Vítejte v Malé Morávce

Místní zajímavosti

Vesnická památková zóna

Vesnická památková zóna v Malé Morávce byla vyhlášena roku 1995. Historická zástavba je tvořena 41 domy, převážně roubenými jednodomy východosudetského jesenického typu. Výrazný obdélníkový půdorys byl rozdělen středovou průchodní síní na dvě nestejné části. Ta menší představovala většinou jednu...

Kaple Nejsvětější trojice

Původně soukromá kaple Nejsvětější Trojice byla vystavěna na Kapličkovém vrchu nad Malou Morávkou okolo roku 1690. Svou dnešní podobu získala kaple po barokní přestavbě v letech 1765 - 1767. Jednou z nejstarších částí kaple, v celých Jeseníkách ojedinělou, je dřevěný malovaný kazetový strop se 34...

Schindlerova stodola

Schindlerova stodola je hospodářská stavba, kterou si nechal postavit zdejší občan Rudolf Schindler st. mezi lety 1935 – 1937. Výjimečné řešení střešní konstrukce vedlo v roce 2000 k vyhlášení Schindlerovy stodoly kulturní památkou.

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice je pozdně barokní stavba z let 1790 – 1793. Je součástí areálu hřbitova a fary. Na zdejším hřbitově je pohřben významný botanik 19. století Friedrich Anton Kolenati (1812 – 1864), správkyně Ovčárny Rosalie Grohalová (1831 – 1909) nebo zástupci podnikatelské rodiny...

Muzeum Kapličkový vrch

Soukromé Muzeum Kapličkový vrch (MKV) se nachází v Malé Morávce a v současné době můžete navštívit jeho dva objekty - pozdně barokní kapli Nejsvětější Trojice (1690) a Schindlerovu stodolu (1937). Muzeum bylo založeno v roce 1994. Sbírky jsou přístupné veřejnosti a jsou v současné době vystaveny v...

Turbína Müllerovy papírny

Turbína Müllerovy papírny ze 70. let 19. století je od roku 2010 dominantou obce a turistickou atrakcí u odbočky z Malé Morávky na Karlov. Papírna už nestojí a turbína byla vyzdvižena 60 let po zániku papírny. Vystavené turbíny jsou Haagova (s průtokem 100 l/sec, spádem 8,00 metrů) a Jonvalova (s...

Hvězda

Hvězda je nejvyšší sedlo na cestě z Malé Morávky do lázní Karlova Studánka. Dnes je tu odstavné parkoviště a výchozí místo pro výstup na Praděd. Pro paprsčité rozvětvení cest se tomuto místu proto říkalo Hvězda již od 18. století. Dostaneme se odtud nejen do Karlovy Studánky a Suché Rudné, ale také...