Vítejte v Malé Morávce

25. 1. 2011 Postup SPMKV při záchraně trati 312

25. 1. 2011 Postup SPMKV při záchraně trati 312

Shrnutí kroků a postoje o.s. Společnost přátel muzea Kapličkový vrch v Malé Morávce proti rozhodnutí MD zrušit trať 312, Bruntál – Malá Morávka

V roce 2009 jsme jako občanské sdružení zachytili první signál o možném trvalém zrušení trati Malá Morávka – Bruntál (trať č. 312). Jako nejlepší postup, jak tomu zabránit se nám tenkrát zdálo, zorganizovat alespoň jednou v roce přepravu na trase a tím nevypadnout z povinné údržby a existence drážního tělesa. Proto jsme oslovili přepravce Olpas Moravia v Krnově a domluvili první jízdu, která v roce 2009 navázala na akci farního úřadu v Malé Morávec  - na živý betlém.

Další jízda se pak konala na začátku muzejní sezóny 2010, následovala jízda ke Dni obce a plánována byla jízda k živému betlému. Tato jízda se neuskutečnila z důvodu kalamitního stavu na trati, ale zároveň se objevila první ze tří veřejných vyhlášek Ministerstva dopravy ČR (MD) o záměru zrušit trať, která provoz na trati zastavila. Proti prvnímu rozhodnutí z října 2010 podalo SPMKV odvolání souběžně s Obecním úřadem v Malé Morávce. Zastáváme stanovisko, že není náhodné, že termín pro toto odvolání se kryl s termínem komunálních voleb.

Druhé odvolání proběhlo obdobně, v tomto období se do odvolacího procesu nepřipojilo město Bruntál ani Moravskoslezský kraj. Veřejná vyhláška reagovala na odvolání obce Malá Morávka sdělením, že: „účastník řízení obec Malá Morávka zaslal ve stanoveném termínu prostřednictvím datové schránky rozklad s návrhem možného řešení… Návrh je pouze obecný, neobsahuje žádný konkrétní údaj o dosavadním provozování trati, ani údaje týkající se objednávky.“ Tedy – ministerstvo zcela pominulo to, že na trati se jezdí (nejen Společnost přátel MKV, ale i další mimořádné jízdy). Odmítlo i nesouhlas Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy a bez jakékoli odezvy zůstal formální protest Klubu přátel lokálek. Veřejná vyhláška zcela minula nejen námi projevenou vůli trať udržet, ale i takové objekty jako je státní Správa hmotných rezerv – Větrovan, který reagoval svým protestem až po našem upozornění.

To už bylo po 7. lednu 2011, kdy bylo zveřejněno ve věstníku Ministerstva dopravy ČR (MD) třetí oznámení o zrušení regionální dráhy Bruntál – Malá Morávka a zahájeno správní řízení zrušení železniční trati 312 Bruntál – Malá Morávka. Tedy trať byla z hlediska státu v tomto okamžiku zrušena. Jako subjekt, který na trati objednává příležitostnou dopravu, jsme se rozhodli podniknout asi jediný možný krok k záchraně trati v dané situaci. Dohodli jsme se s provozovatelem soukromé trati Česká Kamenice – Kamenický Šenov, Klubem železničních cestovatelů s. r. o., že nám pomohou ve skutečně účinném jednání s MD. Prakticky po 12 hodině jsme se dohodli a během několika dní jsme spolu z KŽC mohli podat takový rozklad a odvolání, že přestože ještě trať nebyla zprůjezdněna, nenabylo rozhodnutí právní moci a MD zahájilo s KŽC a s námi jednání o dalším postupu.

Součástí těchto kroků bylo podání našeho návrhu na privatizaci této trati prostřednictvím KŽC (to by mělo v příští době otevřít dveře nejen pro nás nebo KŽC jako žadatele, ale pro každého, kdo bude chtít do privatizačního procesu vstoupit). Dále jsme objednali přepravu na rok 2011 pro termíny oslavy 110. výročí trati, borůvkových hodů, festivalu řízků a živého betlému. Vzor našeho rozkladu jsme poskytli všem dotčeným obcím, ale po zvážení zastupitelstev a mnoha konzultacích podala samostatný rozklad proti rozhodnutí pouze obec Malá Morávka a město Bruntál. Obecní úřad v Malé Morávce například upozornil na skutečnost, že ani způsob oznámení rozhodnutí MD nenaplňoval literu zákona. Proces nekompromisní snahy trať 312 fyzicky zlikvidovat se prozatím zastavil.

Dále nezbývá než čekat. Všechny zákonné kroky na podporu trati jak zmíněné obce, tak SPMKV a především KŽC učinily. Zástupce SPMKV se 3. února tohoto roku sešel se starostou Bruntálu a informoval jej o dosavadním postupu sdružení. Ministerstvo si od 22. ledna 2011 vybírá svůj čas na rozváženou. Zatím poslední diplomatické prohlášení jejího mluvčího připustilo, že vážný zájem o trať 312 vítá a celý průběh snahy o zachování trati sledují média.

 Následným krokem do budoucna – pro rok 2012 nebo 2013, je otázka zvýšení frekvence přepravy mezi Bruntálem a Malou Morávkou. Ta bude na pořadu dne v okamžiku, kdy MD místní dráhu svým rozhodnutím otevře. Pak je KŽC připraveno vytvořit v letních měsících podmínky pro pravidelnou turistickou přepravu mezi Bruntálem a Malou Morávkou. Jednou z nich je možná sezónní přítomnost železničního vozu právě ve stanici Malá Morávka. O.s. SPMKV