Vítejte v Malé Morávce

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál, v letech 1621 - 1938 sídlo Řádu německých rytířů, je typický renesančním renesančním arkádovým nádvořím, hodinovou věží a netypickým půdorysem ve tvaru kruhové výseče. Svou dnešní podobu získal na sklonku 18. století, kdy byl barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále upravován. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti: zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Zámek je sídlem Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště. Zámek obklopuje rozsáhlý park. Samotné město Bruntál má historické jádro soustředěné kolem náměstí. Nad městem dominuje Uhlířský vrch s objektem poutního kostela Panny Marie Pomocné z roku 1755 a památkově chráněnou lipovou alejí. Muzeum v Bruntále spravuje hrad Sovinec nedaleko od Rýmařova (zde se na náměstí nachází městské muzeum s galerií) a muzeum Kosárna v Karlovicích u Vrbna, které jsou také otevřeny v muzejní sezónu pro veřejnost.