Vítejte v Malé Morávce

Muzeum Kapličkový vrch

Soukromé Muzeum Kapličkový vrch (MKV) se nachází v Malé Morávce a v současné době můžete navštívit jeho dva objekty - pozdně barokní kapli Nejsvětější Trojice (1690) a Schindlerovu stodolu (1937). Muzeum bylo založeno v roce 1994. Sbírky jsou přístupné veřejnosti a jsou v současné době vystaveny v obou budovách - v kapli Nejsvětější Trojice najdete archeologickou expozici spolu s doklady historie osídlení obce. Etnografická část sbírek a sbírku zemědělského nářadí můžete shlédnout v Schindlerově stodole. Oba objekty jsou otevřeny od května do října, vždy v sobotu a neděli od 10 do 13 hodin, popřípadě je možno se na návštěvě individuálně dohodnout.