Vítejte v Malé Morávce

Vesnická památková zóna

Vesnická památková zóna v Malé Morávce byla vyhlášena roku 1995. Historická zástavba je tvořena 41 domy, převážně roubenými jednodomy východosudetského jesenického typu. Výrazný obdélníkový půdorys byl rozdělen středovou průchodní síní na dvě nestejné části. Ta menší představovala většinou jednu obytnou světnici. Větší část domu zabírala část hospodářská – chlévy a komory. Od 2. poloviny 18. století se půdorys domků se protáhl přiřazováním výměnků k hospodářské části domu. Na konci středových chodeb bývala topeniště, popřípadě ve snížených zadních traktech byla vestavěna chlebová pec. Venkovní vzhled chalup se do jisté míry odlišoval od dnešních podob stavení – i roubené prvky byly omítnuty a obíleny – měly tzv. kožich.