Vítejte v Malé Morávce

Kaple Nejsvětější trojice

Původně soukromá kaple Nejsvětější Trojice byla vystavěna na Kapličkovém vrchu nad Malou Morávkou okolo roku 1690. Svou dnešní podobu získala kaple po barokní přestavbě v letech 1765 - 1767. Jednou z nejstarších částí kaple, v celých Jeseníkách ojedinělou, je dřevěný malovaný kazetový strop se 34 samostatnými obrazy. Do roku 1945 byla stavba postupně v držení rodin Schilderovy, Weissovy a Müllerovy. Po tomto datu byla kaple opuštěna, došlo k její devastaci a teprve od konce 80. let 20. století k její záchraně, rekonstrukci a elektrifikaci. Ke kapli vede 300 m dlouhá stezka, která po vystoupá až ze kamennému schodišti před kaplí. Odtud je pěkný rozhled na horní konec Malé Morávky.